940 деца от 5 до 7-годишна възраст в област Хасково са заминали за чужбина със своите семейства от началото на годината до момента, а за 344 няма намерена достоверна информация за местонахождението им към деня на проверката. Това сочи отчетът на РУО-Хасково, подготвен от началника Веселина Павлитова. Той бе представен на работна среща на Областния координационен център във връзка със създадения постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 


Според актуализираната информация на РУО за деца и ученици в чужбина през ноември, те са 324. 


1556 обхода за издирване на деца от 5 до 7-годишна възраст в областта са били направени от януари до април. При проверките е установено, че 17 деца са записани в детски градини, 3 са били преместени в друга област, 5 подлежащи не са записани на детска градина или ПГ към училище поради здравословни или семейни причини, а 302 не са открити на посочения адрес.


За същия период са извършени 1789 обхода за издирване на деца на възраст между 8 и 16 години. Според данните от проверките 1425 от тези деца са заминали в чужбина със своите семейства, за 129 няма намерена достоверна информация за местонахождението им към момента на проверката. 186 деца не са били открити на посочения адрес.


В периода от юли до август е установено, че 286 ученици от областта не са били записани в VIII клас след първо, второ класиране и трето класиране. Директорите на училищата и педагогическите специалисти от екипите за обхват предприели действия за установяване на причините, след което 259 ученици са записани, а 27 заминали за чужбина.
От септември до ноември началникът на РУО- Хасково е сформирал 42 екипа за 11-те общини от област Хасково. Общият брой на членове на екипите е 468. Ръководители на екипите са експерти от РУО-Хасково.


Извършените обходи през този период за деца на възраст 5-7 години са 421. Обходите за деца на възраст до 16 г. са 724. Записани деца в детски градини – 90, а записани ученици в училища – 92. Реинтегрираните деца и ученици в образователни институции са 25.