3 фирми участват в процедурата обявена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение в с. Самораново.

Срокът за изпълнение на Фаза 1 е не по-късно от крайната дата на допустимост на разходите по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, която към момента е определена на 30.04.2024 г, или до новата крайна дата, в случай на изменение, но не по-късно от 5 години от сключване на договора.

Прогнозната стойност на проекта е 35 млн.лв., ценовите оферти на две от фирмите са около 34 700 000 лв., третата фирма обаче предлага да изгради съоръжението и съпътстващите обекти за сума под 30 млн.лв.

Към момента е осигурено финансиране за изпълнението на Фаза 1, за Фаза 2 предстои осигуряване на финансиране, като изпълнението на строителството й ще започне след изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя. 


Проектът за пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение, предвижда обособяването на две зони, по отношение на сигурността, върху част от площадката на съществуващата база на затвора в с. Самораново. Предвижда се да бъдат настанени 400 затворника, а в обучителния център да се обучават 200 човека от системата. 
 

Продължава да няма яснота обаче как ще бъде решен проблема с водоподаването в с. Самораново, както е известно жителите на селото не са съгласни с изграждането на затвор, тъй като според тях проблема с водоподаването ще се задълбочи. На 7 септември имаше събрание, на което присъстваха кмета на общината, председателя на ОбС и областния управител. Тогава те обясниха, че предстои среща с МРРБ, но досега такава не е проведена. Най-вероятно такава ще има след изборите и съставяне на ново правителство.