Община Севлиево подаде 23 предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради, по първия етап от процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост.

“Благодаря за активността на всички граждани, които успяха да създадат сдружения и да постигнат разбирателство за участие в програмата, както и на служителите на общинската администрация, които имаха кратки срокове, но въпреки това, успяха да проверят и окомплектоват всички документи, за да бъдат изпратени навреме”, каза кметът д-р Иван Иванов.

Проектите са вече регистрирани, очакват оценка и класиране, което ще направи комисия, назначена от министъра на регионалното развитие.

Обявен е прием на проекти и по втория етап на процедурата, като е предвидено безвъзмездната финансова помощ да бъде до 80% от допустимите разходи. Крайният срок за кандидатстване е до 16.01.2024 г.