Със свое решение Районен съд – гр. Смолян потвърди наложено наказание за извършена продажба на електронна цигара на 12-годишна ученичка от гр. Смолян. На 06 октомври около 18:26 часа в магазин в родопския град, продавач-консултант продал на малолетното момиче един брой електронна цигара за еднократна употреба, съдържаща никотин. За извършеното нарушение по Закона за закрила на детето на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение, а в последствие е издадено наказателно постановление, с което му е наложено наказание “глоба“ в размер на 2000,00лв. 

След обжалване на наложеното наказание, със свое решение от 13 октомври съдът го потвърди и осъди извършителя да го заплати, заедно с направените разноски по делото.