На 18 юли 1936 г. с Указ № 310, цар Борис ІІІ утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България.

С Решение № 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 година, денят на утвърждаването е обявен за професионален празник на служителите от тогавашната „Гражданска защита”. По този начин се отдава полагащото се значение на приемствеността и приноса в развитието на защитата на населението при различни видове природни и технологични опасности, преминала през различни етапи, чрез специализирани структури с различна подчиненост и наименования.

На 1 януари 2011-та г. се създава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, която обединява Главна дирекция "Гражданска защита" и Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване".

Наред с Професионалния празник 14 септември (датата, на която през 1905 г. е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България), служителите от ГДПБЗН,  както и ветераните от „Гражданска отбрана” и „Гражданска защита” почитат 18 юли - Ден на „Гражданска защита”.

Всички новини от Плевен