14-ти октомври е Световният ден на стандартизацията. Всяка година на този ден се почитат усилията на хилядите експерти по света, които си сътрудничат в рамките на IEC, ISO, ITU за разработването на доброволни международни стандарти. В същността си стандартите обединяват мненията на световни експерти в различни индустрии, с цел улесняване на търговията, разпространение на знания, технологичен напредък и иновации.

Във връзка празника, всяка година ръководителите на трите организации IEC, ISO, ITU подписват обръщение, очертаващо текущата посока на развитие.


Посланието е насочено към положителната промяна, гарантирана от използването на международните стандарти, в резултат на хармонизиране на добрите световни практики.

В днешно време, ролята на международните стандарти е изключително важна. Те се явяват мощен инструмент за положителна промяна, чрез създаване на общодостъпни пазари и подходяща за стимулиране на растеж бизнес среда, отчитайки климатичните промени и опазването на околната среда.