12 хил. лв. събра инициативата „Календар на община Смолян -2023 г.”, която тази година е в полза на болно дете. Кметът Николай Мелемов връчи днес събраните средства на майката на Стефани – Жана Тодорова. 

Парите ще подпомогнат  за интензивни терапии, които ще направят по –пълноценен живота на Стефани. 

Детето е от Смолян  и е на 4 години.  Момиченцето се ражда в седмия месец след много тежка бременност и вследствие на задушаване при раждането,  днес тя е с ДЦП –спастична диплегия. Майка й, Жана Тодорова, я отглежда сама.  

От 10- месечна възраст  на Стефани се провеждат  много интензивни терапии с рехабилитатор, специален педагог, логопед и други специалисти.  С  помощта на тази интензивна работа, момиченцето е успяло   да надмине всички очаквания на специалистите за целия и живот, но Жана и Стефани не  се отказват. 

Днес тя умее да се задържи самостоятелно на крачетата, да направи 5-6 крачки без опора и да се движи по мебелите. Лимит на нейния потенциал от специалистите вече няма, очакванията са с правилните терапии и манипулации тя да расте нормално и дори някой ден да тича с децата в училище.  За съжаление обаче, ако не продължат  терапиите, състоянието и не само няма да се подобри, а дори ще се влоши. На 16 август , 2022 г.  е направена  манипулация в Турция, която ще се повтори на 23  януари т.г.   Следващата стъпка към успеха (освен интензивната рехабилитация) е фибротомия, която се прави в Сърбия. 

Момиченцето  и майка му се справят сами с всичко.  За майката, която е самотен родител,  е невъзможно да покрива  финансовата част на необходимите процедури и медицински манипулации и се налага да търси помощ.   Затова тази помощ  е изключително ценна за Стефани и Жана.