12-годишният Мухаммед Ахмедов е новият хафъз на Мадан. Той заслужи титлата Пазител на Корана след като показа своите познания за Свещената книга по време на изпит в Централната джамия в града, информират от Главно мюфтийство на Република България. След като премина успешно през него, 12-годишният младеж, може да се гордее, че е най-младият хафъз в България и възпитаник на Курса за хафъзи в Мадан.

За да поздравят Мухаммед Ахмедов за неговото усърдие, на тържеството в Мадан присъстваха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, районните мюфтии на Смолян, Стара Загора и Хасково - Неджми Дъбов, Сейхан Мехмед, Ерхан Реджеб, наместник районните мюфтии на Златоград и Девин - Байрам Ушев и Изет Джалев, народни представители, общински съветници и имами.

По време на изпита най-младият ни хафъз рецитира съдържанието на произволно избрани страници от Свещения Коран-и Керим.