На 115 сигнала за произшествия през първия месец на 2023 г. са реагирали звената на РСПБЗН-Хасково, сочи месечният отчет на службата.


 59 са били ликвидираните през месеца пожари, като един човек е загинал и един- пострадал. 12 от инцидентите са нанесли преки материални щети- 7 в жилищни, административни и други непромишлени сгради и 5 в транспортни средства.


47 от пожарите са приключили без щети- 7 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 9 извън населени места, 16 в отпадъци и 15 в комини.


54 са били аварийно-спасителните и помощни операции, от които 2 в инцидент с опасни вещества и материали; 1 в оказване на помощ, издирване и/или спасяване; 5 в катастрофа с транспортни средства и 46 в техническа помощ.


Две са били през януари лъжливите повиквания, сочи още отчетът на РСПБЗН-Хасково.