107 пожара възникнаха през 2022 г. в държавните гори, стопанисвани от
„Северозападно държавно предприятие“, в териториалния обхват на РДГ
Ловеч, РДГ Берковица и РДГ София.

Те са на обща площ 19 841 дка.
Преобладаващите територии, засегнати от огнената стихия, се намират в
областите Ловеч и Плевен, където са опожарени 9 940 дка гори.
Най-голям брой пожари са потушени на територията на ДГС Лесидрен (17
бр.) и ДГС Плевен (9 бр.), където те са почти два пъти повече от тези
през 2021 г.

Делът на върховите пожари там е относително нисък -
площта, през която са преминали, е 50 дка.


През изминалата 2022г увеличение броя на пожарите отчитат още в ДГС
Мездра (15 бр.) и ДГС Враца (13 бр.). В ДГС Ботевград регистрираните
пожари са 7, където върховият пожар е засегнал 361 дка гори.
В ДГС Своге отчитат 4 пожара, по един са регистрирани в ДГС Годеч, ДГС
Говежда и ДЛС Витиня.


Основните причини за горските пожари през последните години са човешка
небрежност, отчитат държавните горски стопанства в обхвата на СЗДП.
Голяма част от тях са в резултат на палене на стърнища и пасища, в
близост до земеделски територии и преминаване на пожара в горските
масиви.

Практичен и иновативен за стопанствата е методът за гасене на
низови пожари чрез ползване на моторни метли в захрастени участъци и
места с ограничен достъп за противопожарна техника. Този метод дава
ефективност и бързина при гасенето, а труднодостъпните райони са типични
за горските пожари.
Благодарение на бързата и адекватна реакция на горски служители,
пожарникари и доброволци, пожарите на територията на СЗДП са предимно
низови. За това спомага много и изнесения център 112 към ИАГ. Тази
година преобладават подадените сигнали за пожар до ТП ДГС/ДЛС чрез този
телефон, отчитат от РДГ Берковица и РДГ София.