Нови документи и непубликувани досега снимки представя в книгата си “Българската църква и училище в Букурещ. Неизвестни документи” журналистът Жанета Йорданова. Дългогодишният кореспондент на централни печатни издания и председател на Дружеството на журналистите в Русе разказа за изследването си в ефира на Дарик радио.

Сградата на българското училище в румънската столица съществува до 1988 г. Тя е придобита на търг от Христо Георгиев още през 1868 г., след което е превърната в църква и училище с дарения на българската общност. В двуетажното здание на букурещката улица „Кълърашилор“ не само са учили децата на преселниците ни, в него са живели и работили големи личности, оставили имената си в историята на България. Там преподава и Христо Ботев, който е назначен за учител през 1873 г. През есента на следващата година той преотстъпва учителското място на брат си Стефан и се посвещава изцяло на революционна и публицистична дейност. Сред възрожденските учители са и Киряк Цанков, Райко (Рашко) Блъсков, Константин Сапунов, Иван Владикин, Михаил Паничерски. Любен Каравелов също е свързан с това място. Той е бил привлечен от „старите“ в редактирането на техния вестник „Отечество“, но различия в идеите довели до разрив в отношенията между двете страни.

Жанета Йорданова открива неизвестни на широката общественост документи, докато проучва темата в българските и румънски архивни институции. Журналистът открива и взема  интервюта от бивши възпитаници на училището - вече почти 90-годишни мъже и жени. 

След представяне на изследването в Русе, предстои среща на авторката с  българската общност в Букурещ. 

Повече за книгата чуйте в интервюто с Жанета Йорданова по Дарик: