В 35 училища от област Пазарджик ще се проведат държавни зрелостни изпити, съобщават от Регионалното управление по образованието. Днес е първата задължителна матура - по български език и литература, на която се явяват 1783 души, сред които 8 - със специални образователни потребности.

За първи път през тази година, след изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвано в ДВ. бр. 23 от 19.03.2024г., за целите на кандидатстването във висше училище, зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

За област Пазарджик няма постъпили заявления от лица и зрелостници за допускане до този вид изпит през предстоящата сесия май-юни на учебната 2023-2024 година.

Обявяването на резултатите матурите е до 07.06.2024 г. включително.