Близо 150 човека се включиха в публичната дискусия за прилагането на улична регулация в СО „Телевизионна кула“. Събитието бе организирано от Община Варна, за да започне диалог със собственици на парцели и да проучи нагласите за предстоящото изграждане на улици, водоснабдяване, канализация и улично осветление в тази част на града.

По време на срещата арх. Кристиян Саралиев, председател на Експертният съвет по устройство на територията, запозна присъстващите граждани  с обхвата за проектиране на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) по Плана за улична регулация в селищното образувание. В бюджета на Община Варна за 2024 г. са предвидени средства за прилагане на улична регулация. Администрацията ще финансира градоустройствени разработки само след предварително заявено единодушно желание от собствениците на имоти в зоната, подчерта на срещата арх. Саралиев.

Въпреки че са спазени границите за застрояване на парцелите, Община Варна няма собственост върху улиците и не може да инвестира средства в тях, уточни Саралиев. В случай, че се постигне консенсус между всички собственици в района на Телевизионната кула, администрацията ще предложи общ строителен план и след придобиване на собственост върху улиците ще пристъпи към процедура за улична регулация на селищното образувание, поясни общинският експерт. Ако трябва да запазим една септична яма и никога не изградим канализация заради нея, хората трябва да преценят кое им е по-важно, коментира арх. Саралиев.

Всички жители на селищното образувание подкрепиха идеята да дарят част от имотите си в полза на Община Варна, за да може да се изградят улици в района. Гражданите, които присъстваха лично отбелязаха терените си на картата в знак на съгласие. Те се ангажираха да се свържат и със свои съседи, които нямаха възможност да присъстват на публичната дискусия.