Ръст на домакинствата в Пловдив и областта, имащи достъп до интернет, сочат данните от изследване на Териториалното статистическо бюро - Юг за 2022 година. 89,1% от жителите на града и региона използват информационни и комуникационни технологии в домовете си, като средната стойност за страната по този показател е 87.3%.

78.4% от населението на възраст между 16 и 74 години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет в сравнение с предходната година се отчита нарастване с 5.6%. Жените са по-активни от мъжете.

По дял на домакинствата с достъп до интернет Пловдивска област е на пето място в страната.