Директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев издаде заповед за налагане на преустановителна принудителна административна мярка, с която спира дейностите по третиране на отпадъци в обект на „ВИ-22“ЕООД, на ул. „Димчо Дебелянов“ № 62 в гр. Пазарджик, съобщават от ековедомството. 

Принудителната административна мярка е наложена след проверка по сигнал за замърсяване на въздуха с трици от дейността му, извършена в края на миналата седмица. Проверката е във връзка и с дадено от РИОСВ-Пазарджик предписание през април 2023 г. за незабавно преустановяване на дейността на обекта, в който се съхраняват, пелетизират и пакетират дървесни отпадъци, до провеждане на необходимите процедури за неговото узаконяване. Установило се, че даденото предписание не се изпълнява. На обекта се извършва дейност. Към момента на проверката дружеството не притежава разрешително, каквото се изисква за дейността. На откритата част на площадката и при извършен оглед на съседния имот се констатира замърсяване с трици. Дадени са предписания отпадъците да се предадат на фирма с разрешително за такава дейност и да се представят документи за тяхното предаване в РИОСВ-Пазарджик, както и да се извърши почистване на площадката и съседния имот от замърсяванията с трици. Предстои последващ контрол и съставяне на акт за установено административно нарушение на Закона за управление на отпадъците.