Есента пак ни изненада, но аз ще ви държа в рутината с 3 титулярни за сряда факта:

  • Кое е единственото животно, което се храни със слънчева енергия
  • Защо Микеланджело се крие от папата
  • Как френски град се отоплява със сирене