Засилено подхранване на дивеча в ДЛС Витиня и ДЛС Русалка-Априлци след
застудяване на климата
Създадената организация за опазване на дивеча и неговото подхранване в
студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни
стопанства на територията на „Северозападно държавно предприятие“ - ДЛС
Витиня и ДЛС Русалка – Априлци. Подхранването на дивеча е едно от
основните ловностопански мероприятия, произтичащо от Закона за лова. С
появата на първите сериозни снегове и със закриване на ловния сезон, в
двете ловни стопанства се осъществява ежедневно зареждане на
хранителните комплекси, оборудвани с биотехнични съоръжения и хранилки.
Храната за дивеч е предимно концентриран фураж (царевица) и груб фураж
(сено и люцерна). Освен това се набляга и на поддържането на т.нар.
солища, които осигуряват необходимите за метаболизма на дивеча минерални
вещества.
В обхвата на ДЛС Витиня ловните надзиратели полагат грижи за около 30
биотехнични съоръжения, от които се подхранват благороден елен, сърна,
елен лопатар, муфлон, дива свиня. Тук местообитава и единственото в
България стадо от тибетски як.

Изминалата 2022-ра година се оказа особено семеносна за дървесния вид бук, който подсигури достатъчно количество естествена храна за дивеча. Падналият 20-сантиметров сняг преди 10-тина дни обаче е предпоставка ловното стопанство да засили зареждането с фураж.

Паралелно с това се следи за наличие на хищници или бракониерски набези, които се следят с фотокапани.На територията на ДЛС Русалка –Априлци има два ловностопански участъка –
Априлци и Черни Осъм, където състоянието на хранителните комплекси и
движението на дивеча около тях се следи с камери. Грижата тук е за над
30 животни – благороден елен, сърна, дива свиня и елен лопатар.
Територията на стопанството вече е местообитание за 27 елена лопатар
.