Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Твърдица ще се проведе днес. Сесията е от 10.30 часа в залата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914“.

Клетва ще положат новият кмет на общината Мария Гвоздейкова – Златева, новоизбраните кметове на населени места и общинските съветници от новия четиригодишен мандат..


Заседанието се води  от най-възрастния общински съветник, при което вече могат да бъдат вземани решения и се избира председателят на Общинския съвет.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, първите заседания се свикват със заповед на областния управител до 14 дни след обявяване решението за избор на местен парламент.