На 27-ми септември 2022 г. в зала „Плевен” на Областна администрация се проведе разширено заседание на Областния съвет по сигурност. Заседанието беше ръководено от Областния управител Иван Петков. Разгледани бяха актуални въпроси свързани с готовността на област Плевен за приемане на украински граждани.

Представителите на общините информираха съвета за настанените към момента граждани на Република Украйна, на тяхна територия и за възможностите за настаняване на новопристигнали. Получената информация ще бъде обобщена и изпратена в Министерския съвет на Република България.