Зарядна станция за електрически автомобили да бъде монтирана в Пазарджик - това предвижда актуализация на Плана за действие на общинските концесии. Документът е в дневния ред за предстоящото днес заседание на съветниците в града, като заедно с него ще бъдат обсъдени и процедури за определяне на концесионери за два от ключовите паркинги.

Поставянето на зарядна станция с възможност за обществено ползване е предвидена за ползвателя на паркинга до Регионалния исторически музей, известен още като "Совите". Общата му площ е 1194 кв.м. Предложението е да бъде отдаден с концесионен договор за 25 години при възможност за удължаване на срока с до 100 месеца. Годишната такса е 33 600 лева без ДДС. Сред ангажиментите за ползвателя са още да направи подобрения на имота: покриване на не по-малко от 12 паркоместа с навеси за целогодишна защита, поддържане, ремонт, реконструкция и модернизация на обектите в имота и на инфраструктурата, свързана с функционирането на комплекса.

При сходни условия в договора ще се отдава и паркингът при болница "Здраве". Той е с площ 2054 кв.м, а годишната такса е 12 000 без ДДС. Там също са поставени условия за инвестиции: изпълнение на строителни и монтажни дейности за реконструкция и основен ремонт на съществуващия паркинг, както и последващи текущи ремонти за поддържането му в експлоатационна годност.