Предварителното изпълнение на забраната за движение на автомобили в Морската градина във Варна е спряно от Административния съд заради жалба на медицински център в местността Салтанат. 

В мотивите да бъде уважена жалбата съдът посочва, че гласуваната от местния парламент забрана за коли е абсолютна и не е предвидено никакво изключение от нея. Налице е потенциална възможност за настъпване на трудно поправими вреди за пациентите на центъра, който развива дейност в обществен интерес. 

Срещу решението за ограничаване на колите в парка са постъпили общо пет жалби на собственици на имоти и юридически лица.