Внедряване на мерки за енергийна ефективност, подмяна на старата дограма и монтиране на нова отоплителна инсталация са част от дейностите, които ще бъдат реализирани в детска градина „Радост“.

На среща със строителите, кметът Калин Каменов обсъди предстоящия ремонт на детска градина “Радост”. Дейностите се очаква да стартират до дни, като се предвижда също ремонт на покрива, поставяне на термопомпи въздух-вода и монтаж на фотоволтаичен генератор за собствено потребление.

При изпълнение на строително-ремонтните дейности в сградата ще се постигне близко до нулевото потребление на енергия, като 74% от нея ще е от възобновяеми източници.

Предстои обновяването и на детска градина „Слънце“.

Дейностите се реализират в рамките на проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, финансиран по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.