По предложение на общински съветници от ППГОС от „БСП за България“ местният парламент на Пловдив, на последното си заседание, прие решение, с което се създава временна комисия за изготвяне план за изменение на „План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на Община Пловдив“.

„Според нас осакатеното разбиране за „агломерация Пловдив“, не отчита реалните транспортни потоци. Недостатъчното взаимодействие при изработката на документа с близките съседни общини „Марица“ и „Родопи“ и тези от по-големия периметър не решава транспортния проблем. Категорично, Община Пловдив има своя териториална и административна специфика, която изисква друг подход и предпоставки при разработването на стратегически документи с дълъг времеви хоризонт“, коментира председателят на групата и лидер на социалистите под тепетата инж. Калин Милчев.

При направените обсъждания в комисиите, а и в зала, бяха констатирани редица предпоставки, залегнали при изработката на документа, които не позволяват Планът за устойчива градска мобилност, да има търсения реален положителен ефект за решаване транспортните проблеми на града.

Временната комисия е съставена от 11 (единадесет) общински съветници от всички политически представени групи в Общинския съвет, както и от независими съветници.

Очаква се след края на работата на комисията, тя да излезе с конкретни предложения за реално и устойчиво решение на транспортния проблем в града ни.