Над десет участъка от речните легла на територията на град Габрово ще бъдат почистени с цел превенция от наводнения. Приоритетно се почистват районите около мостовите съоръжения.

Премахната е дървесна и храстовидна растителност от коритото на р. Янтра в участък преди и след пешеходен мост срещу завод „Импулс“, след мост на главен път Габрово – Велико Търново, както и между Баев и Горнокрайски мост. Почиства се коритото на р. Паничарка на главния мост в кв. Недевци, както и моста на ул. „Илевска“.

Най-големият участък, в който ще бъде възстановена нормалната проводимост, е от Падалския мост до блок „Ропотамо“.

Ще бъдат отстранени дървета и храсти от речното легло след Шиваров мост, при вливането на р. Овчарка в р. Янтра в кв. Бичкиня, около паметника на Рачо Ковача. Ще бъдат премахнати дървета от корито на р. Паничарка на ул. „Славянска“.

Ще бъдат почистени над 15 хиляди кв. м. от коритата на реките, като средствата за дейността са осигурени от бюджета на Община Габрово. Периодично се почистват също канавки, водостоци и участъци от дерета.