През последните години текстилната промишленост е един от най-динамично развитите сектори, който изисква  иновации и нови добри идеи. Над 6,6% от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло, а 1,8% е в сектор текстилна промишленост. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев, който откри изложението за текстил и мода „ТексТейлър Експо“ в Пловдив.

Зам.-министър Шотев изтъкна, че браншът е показал своята устойчивост и гъвкавост в условията на кризи и Ковид пандемията. „Въпреки трудностите бяха запазени работните места, като заетите в бранша са близо 80 000 човека“, допълни той.

Зам.-министър Шотев подчерта, че една от основните задачи на Министерството на икономиката и индустрията е улесняване на достъпа до пазара на труда на подготвени кадри. „Работим целенасочено за гарантиране на предвидимост и стабилност за бизнеса, така че българските компании да бъдат конкурентоспособни и да покоряват нови пазари“, каза зам.-министърът.

Зам.-министър Шотев заяви, че през годините изложението „ТексТейлър Експо“ се е доказало като едно от най-престижните и очаквани събития в модната индустрия. Близо 42% от изложителите са от чужбина - над 60 компании и брандове от 9 държави - Полша, Германия, Италия, Испания, Гърция, Индия и др.