По отношение на инфраструктурата на град Плевен, кандидатът за кмет на Община Плевен от "Заедно за силна община", Владислав Николов – депутат в три Народни събрания, в пресклуба на БТА обърна внимание на наболял проблем в града - този с водата.

„Аз съм бил и общински съветник в мандат 2007 – 2011 г. и от тогава, а и от преди това няма нито един нов водоизточник в град Плевен, който да захранва мрежата. Затова всички граждани трябва да знаят, че ВиК мрежата е собственост на Община Плевен, т.е. неин принципал е кметът на град Плевен, а ВиК – операторът само работи с тази мрежа.

Проучил съм, че загубите в мрежата, освен че достигат 70 %, нашата канализация се състои от тръби, поставени през 50-те и 60-те години на миналия век. От тогава има частична подмяна на 10 % от общата мрежа на град Плевен“.

Владислав Николов подчерта, че в Инвестиционната програма на ВиК-Плевен са заложени 3,5 милиона лева годишно, които са за цялата област.

„Затова е важно, който стане кмет на Плевен, това да е неговата първа задача – решаването на проблема с водата, защото Плевен пропусна възможността за кандидатстване за подмяна на ВиК мрежата по времето, когато Георг Спартански беше председател на ОбС, а кмет беше Зеленогорски".

Владислав Николов каза: „МРРБ има програма, свързана с решаването на проблема, но към момента от Плевен не е подаден нито един проект за подмяна на ВиК мрежа, за разлика от доста други общини – някои от тях са на етап изпълнение, други очакват финансиране, но Плевен няма нищо.

Аз обещавам пред гражданите на Плевен, че ако бъда избран за кмет ще реша нещата като в рамките на 4 години, ако не намеря пари от държавата, общината ще инвестира нужните, по думите на специалисти не повече от 10 милиона, за разкриване на нови кладенци. Целта е по този начин да имаме нови водоизточници и така да разрешим този проблем на град Плевен.

Който обещае, че ще подмени цялата мрежа, аз съм убеден че това не може да се случи за 4 години и освен това държавата едва ли ще даде на Плевен 500 000 лева за такъв период“.

Валентина Вълчанова от листата на "Заедно за силна община", с 12-годишен опит в Инспекция по труда и понастоящем управител на собствена фирма, занимаваща се с консултантска дейност, направи анализ на състоянието на общинските фирми, коментира недостатъци в управлението им, като посочи как те трябва да се реформират, за да бъдат ефективни.

Вълчанова очерта и основните проблеми, свързани с трафика и уличната схема в града, за които е належащо да се намерят средства и те да бъдат решени.

Един от тях е кръстовището при входа от Ловеч, където трафикът ще бъде затруднен особено след като бъде пусната автомагистрала "Хемус". Като проблемно, тя посочи и кръстовището при сградата на "Басейнова дирекция". 

Лора Тодорова - мениджър финанси и планиране представи възможностите по програмите с европейско финансиране, по които Плевен може да привлече допълнителни ресурси за градска и паркова среда, инфраструктура, за зелени инвестиции.

"Можем да направим Плевен регионален хъб за инвестиции. Нека направим една устойчива среда за младите хора в Плевен", каза Лора Тодорова.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!