Във връзка с пълнене на главната напорна деривация  за ВЕЦ „Тешел“, от металната тръба на мост-канал „Хайдушки дол“ по поречието на река „Ешекчи дере”, в района на община Борино се забранява всякакво движение на хора, животни и моторни превозни средства, става ясно от съобщение на общинската администрация. Забраната е в сила до 20 декември т. г. включително  в 

радиус от 500 м. от мост-канал „Хайдушки дол“  по протежението на  река  „Ешекчи дере“  с ивица от двете ѝ страни по 100 м. и е с оглед осигуряване на максимална сигурност за населението, уточняват от Община Борино. 

Припомняме ви, че ВЕЦ "Тешел" бе  изключен през лятото, заради ремонт на деривационен тръбопровод при централата. Това се наложи поради 

констатирани завишени филтрации на вода в района на ВЕЦ "Тешел" и главна напорна деривация (ГНД), свързваща централата с яз. "Доспат".   Вследствие на извършените огледи на тръбопровода бяха установени линейни участъци с нарушена вътрешна панцеровка (облицовка), заради което се предприеха и ремонтни дейности от страна на Националната електрическа компания.