За времето от 5 часа на 6 ноември до 5 часа тази сутрин полицейските служители са реагирали на 26 сигнала .

 При осъществяване на контролна дейност проверили 222 човека и 145 моторни превозни средства, а за констатираните нарушения съставили 32 акта и 46 фиша.