Варненски Свободен университет"Черноризец Храбър"

Прием 2022/2023 на документи за  дистанционно обучение -  студенти от Кюстендил, Република Сърбия и Република Северна Македония

БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ:

Бизнес администрация и мениджмънт  С възможност за избор като втора специалност, без допълнителни такси: Финанси и счетоводство; Международни икономически отношения

Публична администрация и мениджмънт С възможност за избор като втора специалност, без допълнителни такси:   Финанси и счетоводство; Международни икономически отношения

Финанси и счетоводство

Международни икономически отношения

Информатика и компютърни науки

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Инфраструктура на администрацията

Мениджмънт и международен маркетинг

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

Международни финанси 

Наука за данните (Data Science) 

Дигитален маркетинг и уеб дизайн 

Софтуерно инженерство и мениджмънт 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

"Черноризец Храбър"

2022/2023

https://www.vfu.bg

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е утвърден академичен център, който предлага обучение в 21 бакалавърски, 40 магистърски и 29 докторски програми. 

ВСУ "Черноризец Храбър" е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,21 (по десетобалната система), което го извежда на първо място сред частните университети в страната. 

Студентите, обучаващи се във висшето училище, поставят Отличен 5,62 на качеството на учебния процес.

За прием на документи и информация:

гр. Кюстендил, ул. "Добруджа" 2 А, ет.2, стая 206;

тел: 0887 359 730; 0888 181 661;

сайт:     http://nauchi.org/     фейсбук:    https://www.facebook.com/vsukn/

поща: eco_1@abv.bg

официален представител: доц., д-р  Бойко Соколовски