Мнозинството в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изслуша тримата магистрати, предложени за временни административни ръководители на Софийския районен съд.
 
Албена Ботева и Борис Динев са съдии в районния съд и кандидатурите им бяха предложени от колегите им.
 
Третата номинация е съдия Стефан Милев, който отскоро работи в градския съд, а преди това в Софийската районна прокуратура. Той беше предложен от членовете на съвета Димитър Узунов, Светла Петкова, Даниела Костова, Мария Кузманова, Галя Георгиева, Георги Колев, Каролина Неделчева и Милка Итова.