Във връзка с обособяване на консолидираната територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД и с цел предотвратяване на евентуални грешки и неточности при прехвърлянето,  всички абонати на „ВиК Дупница“ ЕООД, които не са посетени от инкасатор и не е извършен реален отчет на водомера, е необходимо да се свържат със съответния обслужващ инкасатор за извършване на отчет. Контактна информация с инкасаторите е публикувана на сайта на „ВиК-Дупница” ЕООД - https://vik-dupnitsa.bg/

Абонатите могат да подадат самоотчети и на следните информационни канали:

в центъра за обслужване на клиенти във „В и К – Дупница” ЕООД

на телефон  0897501855

на имейл адрес:  vik_dupnitsa@abv.bg

на имейл адрес: inkaso@kyustendilskavoda.com

в кметствата по населени места

„Кюстендилска вода” ЕООД изразява благодарност към абонатите за проявеното разбиране!