Над половината жители на Варненска област изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома. Това лишение изпитват близо 55 на сто от хората в областта, сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

През 2021 г. малко над 23% от населението в областта живее в тежки материални и социални лишения. Над 46 % не могат да си позволят подмяна на остаряла мебелировка, а близо 36 на сто се затрудняват да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи като неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.

Успоредно с това близо 24 % от хората във Варненско  не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден, 23 % изпитват ограничения при отоплението на жилището си, а 21 на сто от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището.

През 2021 г. линията на бедност в област Варна e 505 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Варна са били 17 % от населението на областта, при 22 на сто от населението на страната.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност във Варненско нараства с малко над 5 %, а относителният дял на бедното население намалява с близо 7 на сто.