Изчисленията на експертите в общината показва, че само през миналата година са спестени над 204 тона въглероден оксид и повече от 37 тона фини прахови частици. С почти 40 тона на годишна база намаляват и изхвърлените количества азотни оксиди.

„При изпълнението на двата проекта за замяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни екологични отоплителни устройства на пелети, природен газ и климатици се изчислява намаляване на емисиите по редица показатели“, отчитат от администрацията.

В рамките на програма ЛАЙФ на ЕС в община Бургас са поденени над 700 уреди за отопление с екологични алтернативи.

„Значително подобряване на показателите на въздуха се постига и с подмяната на дизеловите автобуси с електрически, които са практически с нулеви вредни емисии. По проекта за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт и доставката на 56 нови електрически автобуса за обществен превоз на пътници, ще се отделят 1 051 кг. годишно по- малко ФПЧ10, 11,7 тона по-малко въглероден оксид и 38 тона годишно по-малко азотни оксиди“, се казва още в доклада.