Врачанският окръжен съд днес произнесе осъдителна присъда на двама подсъдими – Х. П. и Е. П..

Двамата, които са баща и син, са признати за виновни в това, че на 21 май 2022 г. в жилищна сграда в с. Косталево, при условията на независимо съпричинителство, по непредпазливост са причинили смъртта на Е. С. от гр. София вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, извършена чрез нанасяне на удари в областта на главата.

Делото премина в едно заседание, като по искане на двамата подсъдими и тяхната защита се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие – глава 27, чл. 371 т. 2 от НПК. Подсъдимите Х. П. и Е. П. признаха изцяло своята вина и фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласиха да не се събират нови доказателства. При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Всички участници в съдебния процес поискаха в пледоариите си условно наказание за двамата подсъдими, като се има предвид здравословното им състояние - единият от тях е със 100 % слепота, а другият е с умствена изостаналост. Наложеното наказание от съда, след редукцията, на Х. П. е две години „лишаване от свобода“, а на Е. П. е една година и четири месеца „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанията за двамата е отложено за срок от три години. Подсъдимият Х. П. ще трябва да заплати на двамата синове и внучката на Е. С. обезщетение от 25 000 лв. за причинени им от деянието неимуществени  вреди. Другият подсъдим – Е. П. – е осъден да заплати на същите трима пострадали обезщетение за нанесени неимуществени вреди от деянието в размер на 10 000 лева. Двамата подсъдими ще трябва да заплатят и направените разходи в досъдебното производство.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.