Воден режим е въведен в село Сестримо, община Белово, става ясно от съобщение на ВиК - Пазарджик. Подаването ще се спира всяка нощ от 22:00 до 06:00 часа, а при незадоволителен ефект от нощния режим е възможно в следващите дни да се въведе допълнително спиране на водоподаването за цялото село в периода от 12:00 до 17:00 през деня за осигуряване на водоподаването във вечерните часове.

Причината е пълно източване, профилактика и ремонти на съоръженията на долен изравнител на ПАВЕЦ „Белмекен“ – язовир „Станкови бараки“, поради което от 17 септември не се подава вода от НЕК към съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на селото. Същевременно продължава да е висока консумацията на питейна вода за други нужди, а дебитът на другите водоизточници е намален заради сушата.

От ВиК се извиняват за причинените неудобства и призовават да се ограничи поливането с питейна вода.