Висшето образование трябва да е безплатно само за тези студенти, които след завършването си остават и се реализират в България, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България в отговор на предложението да отпаднат таксите за всички студенти държавна поръчка. То дойде преди близо месец от Министерския съвет с мотивите, че така висшето образование ще стане по-достъпно, ще се повиши качеството му, а липсата на такси ще задържи студентите в България.

Миналата седмица Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ излезе с позиция, според която отпадането на таксите няма да доведе до желания ефект. Така, шумно обявеното на брифинг в МС предложение среща все повече неодобрение, дори сред част от студентите. Съветът на ректорите също не приема идеята безусловно. Тяхното становище е, че тя трябва да се разглежда в контекста на едно по-общо решение за финансиране на висшето образование. Дали действително таксите ще отпаднат предстои да разберем. Предложението е включено в проект за промени в Закона за висшето образование и е качено за обществено обсъждане на платформата Strategy.bg, което продължава до 28 февруари. 

Висшето образование трябва да е безплатно само за тези студенти, които се реализират в България. И сега има такъв механизъм: при сключване на договор с предприятие, където студентът ще работи, след като завърши и ако учи в приоритетните професионални направления с недостиг на пазара на труда. Тази възможност може да се генерализира за всички студенти, смята председателят на АИКБ Васил Велев:

Всички, които възнамеряват да останат и да работят в страната за някакъв срок, не цял живот, и сключат такива договори – за тях да е безплатно, без оглед на спецалността и професионалното направление. Но, след като той с конкретно предприятие има договор очевидно би следвало да има нужда от такъв специалист и да не се получава ситуацията, в която се намираме в момента – над 40% като завършат работят на позиции, които изобщо не изискват висше образование“.

Отпадането на таксите за студентите няма да доведе до желания ефект, има много други мерки, които биха могли да подпомогнат достъпа до висше образование и да доведат до повишаване на качеството му, заяви ректорът на СУ проф. Георги Вълчев.

Вземете само това, че стипендиите, които взимат студентите за отличен успех, въпреки че бяха индексирани през последните години, са безкрайно ниски, т.е. мерки, които не диференцират студентите, които трябва да бъдат подпомагани, не са удачни за нас“, каза проф. Вълчев. 

Според ректора на УНСС проф. Димитър Димитров, зам.-председател на Съвета на ректорите, идеята за отпадане на таксите трябва да се разглежда в контекста на едно по-общо решение за финансиране на висшето образование.

„Това, че студентите ще плащат таксите или бюджета ще плаща таксите, като че ли няма особено значение за финансовото състояние на университета, но в дългосрочен план това поставя много други въпроси и за мотивацията на студентите. Не ми се навлиза даже и в алтернативната употреба на тия 150 млн. лв.“, каза проф. Димитров. И подчерта, че и позицията на Съвета на ректорите е да се търси общо решение за финансовото осигуряване на висшето образование. 

Анкетно проучване сред 11 хиляди студенти показва, логично, че голямата част от тях – 92% одобряват идеята за отпадането на таксите, 6 на сто са против, а два процента не могат да преценят. Дали действително ще отпаднат таксите предстои да разберем. Предложението е включено в проект за промени в Закона за висшето образование и е качено за обществено обсъждане на платформата Strategy.bg, което продължава до 28 февруари.

Чуйте подробностите в прикачения звуков файл

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм