От 1 юли в екипите на ръководния състав на Община Кюстендил се завръща Виктор Янев. Той ще бъде заместник кмет по образование и култура, информира кмета Петър Паунов. Светослав Василев ще заеме мястото на секретар на община Кюстендил. Това е факт, след като Василев спечели конкурса за секретар ,високопоставен държавен служител. Той ще се заеме с организационни и мениджърски функции, разбира се, за което му благодарим, коментира кметът на Кюстендил, Петър Паунов.