В рубриката “Моето детство” ще чуете кратка история за детството на Велислав Панчев, от самия него.