При спешни състояния, не изискващи болнично лечение, пациентите се преглеждат и обработват също без заплащане. Заплащане може да се наложи само тогава, когато Здравната каса не покрива определени консумативи, които трябва да бъдат използвани в операцията.

В Медицинския център на УМБАЛ Бургас - "Св. Николай Чудотворец" се извършват безплатни прегледи на неспешни пациенти, но медицинският център няма лаборатория и не извършва безплатни изследвания.

В Родилно отделение са постъпвали запитвания от украински бежанки относно извършване на секцио по желание. АГ-специалистите напомнят, че в България секциото се извършва не по желание, а по медицински показания и по преценка на лекарите. УМБАЛ Бургас се придържа към указанията на Световната здравна организация и научната АГ общност за минимална медицинска намеса в естествения процес на раждането.

Има запитвания и от украински граждани, които желаят да заплатят оказаната медицинска помощ. Те се таксуват като здравнонеосигурени български граждани. Украинските граждани, които се нуждаят от медицинска помощ, могат да се обърнат и към всяко общинско здравно заведение. Получено е писмо от зам.-кмета по здравеопазване на Община Бургас с указание общинските медицински и диагностични центрове (бившите поликлиники), болници и т.н., да оказват съдействие на тези пациенти, да ги водят на отделни списъци и да подават седмични отчети за тях към общината.