Варненският Окръжен съд допусна екстрадицията на 46-годишния руски гражданин Алексей Алчин, който се издирва от властите в родината си. Там е разследван за укриване на данъчни задължения в особено големи размери, съобщават от пресслужбата на Окръжния съд.

Руснакът Алексей Алчин беше застрашен да бъде екстрадиран от България, откакто публично изгори паспорта си на митинг против експанзията на Русия в Украйна.Това е мотивът във Варна днес по обед Варна да бъде проведен протест в подкрепа на Алчин, който се определя като "открит съперник на режима на Путин и войната, която Русия стартира в Украйна преди няколко месеца". Организатор на протеста, на който се събраха поддръжници на Алчин от България, Русия и Украйна, е съпругата на обвиняемия.

Ето и съобщението от Окръжния съд:

Обвинението е, че като директор на дружество Алчин се е сдобил с данните за банкови сметки на фиктивни фирми. Разследван е за сключване на договори, подписване на документи с невярно съдържание и финансови преводи. В резултат на престъпната дейност били нанесени вреди на държавната хазна на Руската федерация за над 282,5 млн. рубли. Руските власти смятат, че след извършване на престъплението лицето се е отклонило от правосъдието и се е укрило, което е наложило обявяването му за международно издирване чрез Интерпол.

Едно от задължителните условия за допускане на екстрадиция е наличието на двойна наказуемост. Това означава деянието, за което се иска предаване на едно лице, да съставлява престъпление и по българския НК и по закона на молещата държава, и за него да се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за не по-малко от една година или друго по-тежко наказание.

Според руския Наказателния кодекс, максималното предвидено наказание за деянието, в което е обвинено лицето е „лишаване от свобода" за срок от 6 години. Престъплението, за което се издирва Алексей Алчин, е наказуемо и според българското законодателство.

Сроковете за давност за привличане на Алчин към наказателна отговорност не са изтекли, нито лицето е с имунитет, освобождаващ го от наказателно преследване.

Според Закона за екстрадицията, исканията за задържане и предаване на молещи държави се изследват от българския съд за наличие на двойна наказуемост. Нито държавата, нито българският съд могат да се намесват относно основателността на наказателното обвинение, заради които се иска предаването на едно лице в чужда държава. Изследването за двойна наказуемост не означава преценка на доказателствата на обвинението на чуждата държава, а само има ли съответност на наказателните закони на двете държави.

Съдът, разглеждащ искането за екстрадиция, е задължен да провери дали предаването на обвиняемото лице не цели преследване заради политически убеждения, расова принадлежност, вероизповедание или националност.

Алексей Алчин е заявил пред съда, че не се отказва от принципа на особеността. Това означава, че лицето, предадено от друга държава, може да бъде съдено в молещата държава само за престъплението, за което е било екстрадирано.

В изпратените до българските власти документи, заместник-генералният прокурор на Руската федерация Пьотр Городов, гарантира, че искането за предаване на лицето няма за цел преследването му по политически мотиви, във връзка с политически възгледи, расова принадлежност, вероизповедание или националност. Руските власти уверяват, че на Алексей А. ще бъдат предоставени всички възможности за защита, в това чисто помощ от адвокати, както и че той няма да бъде подлаган на мъчения, жестоки, безчовечни и унижаващи достойнството видове третиране или наказания (чл. 7 и 14 от Международния пакт за граждански и политически права от 16.12.1966 г.).

Генералната прокуратура на Руската федерация е гарантирала, че в съответствие с член 14 от Европейската конвенция за екстрадиция, Алчин ще е подложен на наказателно преследване само за това престъпление, във връзка с което се иска неговото предаване, а в случай на произнасяне на съдебна присъда – след излежаване на наказанието или освобождаване от него, той може да напусне територията на Руската федерация. Съгласно Пакта за граждански и политически права от 16.12.1966 г. сътрудниците на Посолството на Република България в Руската федерация по всяко време ще могат да го посещават за целите на проверка относно спазването на гаранциите, изложени в настоящото запитване на молещата държава.

Адвокатите на чуждия гражданин изтъкнаха, че неговото предаване в Русия се иска във връзка с изразената от него политическа позиция. Те посочиха, че след задържането под стража през юни тази година в България, той е поискал от българските власти политическо убежище.

Представителят на прокуратурата подчерта, че подобно искане може да бъде ценено единствено, ако е подадено преди задържането на лицето във връзка с исканата екстрадиция.

Варненският окръжен съд, изслушвайки становищата на страните и запознавайки се с материалите по делото, прецени, че няма законови основания да бъде отказана екстрадицията на 46-годишния Алексей Алчин и той следва да бъде предаден на властите на Руската федерация. Потвърдена беше и наложената му най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“ до предаването му на съответните компетентни власти на молещата държава. 

Определението на Окръжен съд – Варна подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Варна в 7-дневен срок.

Новините от Варна