РЗИ Монтана установи замърсяване на питейната вода в монтански села.

Ето резултатите от проверките:

Замърсена с колиформи вода е установена в три села от община Георги Дамяново, област Монтана.

Вода със съдържание на хром е засечена в частен дом в ломското село Станево.

Различни отклонения по показател "колиформи" на водните проби, взети от селата Чемиш, Видлица и Ловица, община Георги Дамяново, показва справка за качеството на питейната вода на Регионалната здравна инспекция  в Монтана за периода от 1-ви до 15-и февруари.

Наличието на колиформи е индикатор за скорошно фекално замърсяване.

От чешма в центъра на Помеждин е засечен остатъчен хлор. В проба от вода в частен дом в ломското село Станево има хром.

Забрана за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвянето на храна поради влошени качества на водата е в сила за селата Кобиля, Громшин и Бели брег по показател "арсен" в община Бойчиновци, заради хром - в селата Златия, Ботево, Игнатово и Разград, в община Вълчедръм, и Станево - община Лом, Бъзовец - община Вълчидръм, по показател "нитрати".

В Златия продължава да има режим на водата, допълват от РЗИ-Монтана.

Във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването здравната инспекция е съставила три акта.