45 пенсионирани лесовъди, които през годините са работили в стопанствата от област Варна, се събраха днес в Тервел, за да отбележат Седмицата на гората. Гостите посрещна директорът на ДЛС-Тервел инж. Георги Ботев, който поздрави колегите си и им пожела още много години да се събират и да отбелязват най-хубавият празник. 

Ветераните и горски от стопанството залесиха три дръвчета от видовете ела, липа и див рожков в парка до териториалното поделение, след което се събраха, за да си спомнят своите постижения. Инж. Миладин Милчев разказа на колегите си кога е било първото събиране с пенсионирани служители.

През 1971-1973 година се пенсионираха много лесовъди от стопанствата от област Варна. Тогава ние бяхме млади инженери, работещи от скоро, и решихме да ги уважим и да ги поканим да отбележат с нас Седмицата на гората. Така се проведе първото събиране с ветерани, като всяка година различно стопанство от областта събира хората, които са работили в системата, припомни инж. Милчев. Той благодари на домакините от ДЛС-Тервел и на директора на РДГ-Варна инж. Тодор Гичев, който не забравя колегите си.

По време на днешната среща бяха обсъдени различни въпроси свързани с българските гори, добри практики в залесяването и постиженията на всяко едно поколение.