С официална церемония днес бе даден старт на иновативен проект, свързан с изграждането на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“. Тя се намира в района на пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“, в близост до спортната зала "Арена Русе" в Русе.

На първата копка присъстваха зам.-кметът Магдалина Илиева, Ивайло Кадишев - директор дирекция "Международни политики, стопански дейности и анализи", екипът по проекта, представители на строителния и проектантския екипи.

Строителните дейности на обект „Благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ за изграждане на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“ са по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ към Националния доверителен екофонд.

Проектът стартира през 2021 г., като общата му стойност е 518 470 лв. с ДДС и е 100% безвъзмездна помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Периодът за изпълнение на проекта е 2021-2024 г., като изпълнението на всички предвидени дейности следва да приключи не по-късно от 30 април 2024 г.

Предефинираният проект №3 цели създаване на иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия, или на т.нар. „анти-топлинен остров“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона: намаляване площта на нагряване, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др.

След изпълнението на проектните дейности ще се понижат температурите в района на подлеза на бул. „Цар освободител“ и мястото ще се трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и социализация.

Проектът се изпълнява в партньорство с Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Норвежка асоциация на регионалните и местните власти (KS), общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Столична община и Стара Загора.