В рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“ по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., на 22.04.2024 г. от 10.00 ч. във фоайето на зала „Сливен“ се проведе кръгла маса на тема: „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“. Кръглата маса беше открита от заместник-кмета Пепа Чиликова: „Историята на нашия град е съхранила страници, изпълнени с героизъм и борба, с творчество и духовен подем – свидетелство за силата и трудолюбието на хората, живели и живеещи в Сливен. Тя събужда у нас, гражданите на Сливен, чувство на законна гордост, утвърждава историческата ни памет, защото Сливен е доказателство за здравината на българския корен и силата на българския дух. Сливен е град от Долината на тракийските царе, важен духовен и просветителски център от Първото и Второто българско царство, икономическо и политическо средище от периода на Възраждането и след Освобождението. Град, чиито будни граждани ревниво пазят връзката с духовните си корени и старите традиции“.

Дора Чанева – експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ на Община Сливен и ръководител на проекта, представи предприемачески план, изработен в рамките на проекта и имащ за фокус ревитализиране на музеите и галериите на територията на Община Сливен с цел привличане на нови публики и голям брой туристи, а оттам и увеличаване на собствените приходи. Уредниците от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен Теодора Недялкова и Виктория Михнева представиха археологическото наследство на Сливен и обектите на музея. Представител на Художествена галерия „Димитър Добрович“ в събитието беше уредникът Каролин Капитанова, която представи живота и творчеството на Сирак Скитник. Мая Иванова – ръководител на крепост „Туида“ – Сливен,  представи добри практики, реализирани от екипа на крепостта, които привличат интереса на различни по възраст туристи. Тони Димитрова – завеждащ филиал Музей на текстилната индустрия, представи, текстилното индустриално културно наследство на Сливен в годината, когато честваме 190 години текстилна индустрия.