На 28 март гости в „Нови хоризонти с Лили” бяха Димитър
Енчев, предприемач и инвеститор и Лари Бийл, финансист
от Калифорния.

В първата част на предаването, г-н Енчев, представи
PostScriptum Ventures, фонд за рисков капитал, с фокус
върху енергийни проекти, на който той е съосновател.
Стана дума и за предприемачеството, лидерството, ролята
на ментора и изкуствения интелект. Като опитен
инвеститор, гостът изтъкна, че в условия на криза, е
подходящ момент за инвестиции и тогава проличават
уменията за това. Отбеляза също, че на грешките, не
трябва да се гледа като „провал“, а като „научени уроци“.

Във втората част на „Нови хоризонти с Лили”, бе
осъществена традиционната връзка по скайп, с г-н Лари
Бийл в Сан Франциско. Той представи интересен материал
на тема „Можем ли наистина да предотвратим стареенето“.
В него, той направи следното заключение: „Стареенето, е
натрупване на малки дефекти, докато някоя критична
система, се повреди. Това показва, че за да удължим
живота си, трябва да наблюдаваме здравето си, да
идентифицираме болестите, които ни атакуват и да вземем
мерки.“

Като музикален фон звучаха изпълнения на Кийт Ърбън от
албума “Days go by”.