Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение“ 2 Тимотей 1:7

Този стих е в основата на седмичната тема в рубриката на пастор Живко Тончев по Дарик – „Думи на надежда“.  Той постави акцент върху страха и безпокойството, цитирайки призиви от Светото писание.

„Има разумен страх, който ни помага да се предпазим от опасности и да се съхраним. Библията говори и за друг – страхът от Бога. Светите писания го определят като началото на мъдростта, като извор на живот. Страхът от Господа придава дни… Много са стиховете, в които се говори за него. Този страх, всъщност е почит, благодарност и прослава към Бога. Този страх пророк Исая нарича скрито съкровище. Цар Соломон го нарича възпитание в мъдрост, а Йов го определя като мъдрост и разум. Това е страх, който води към живот. Но има и друг вид страх, за който Божието слово ни предупреждава да избягваме.  Това са безпокойството и притесненията за бъдещето, тревогите за неща, които принадлежат на утрешния ден. Грижи, заради обстоятелствата, в които изпадаме“, коментира пастор Живко Тончев.

Той направи аналогия за тревогите с историята от евангелията, в която Исус спи по време на силна буря, докато е в лодка, заедно с учениците си. Когато Го събудиха и Той укроти бурята ги попита: „Защо се страхувате, маловерци. Къде ви е вярата?“

По думите на пастор Тончев, противоположното на страха е вярата. „Като хора, които почитат Бога е добре сърцата ни да не бъдат превземани от страхове – как ще се справим с трудностите, какво ще се случи утре, как ще посрещнем зимата или какво ще се случи, когато остареем…  Библията обаче е много категорична по отношение на тези грижи, притеснения и страхове. 365 пъти в Светите писания се споменава „не бой се“, „не се страхувай“ – сякаш за всеки един ден от годината стои този призив. Господ Исус Христос, казва да не се тревожим за утрешния ден. Апостол Петър пише в своето послание до вярващите да възлагат всяка своя грижа на Господа, защото Той се грижи за нас", припомня още пастор Тончев. 

Повече по темата, чуйте от него в звуковия файл: