Община Добрич и Център за подкрепа и личностно развитие-УО гр. Добрич организират ПАНОРАМА на СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА 2024.

Инициативата ще се проведе в къщичките на площад “ Свобода“ на 19 април 2024 г. от 11-16ч.

В Панорамата ще вземат участие представители на  професионални и профилирани гимназии и средни училища от град Добрич. Те ще представят пред кандидат-гимназистите и техните родители специалностите от професии и профилите, които са утвърдени в план-приема 2024/2025г.

Очаква се и тази година атрактивното представяне на училищата да предизвика съревнование и да доведе до информиран избор.

Кандидат-гимназистите, родители и гости ще имат възможност да получат консултация по всички въпроси, които ги интересуват за продължаване на обучението в гимназиален етап.