В Деня на конституцията и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов атакува пред Конституционния съд (КС) промените в основния закон, приети от 49-ото Народно събрание. Междувременно инициативата „Правосъдие за всеки“ организира протест във вторник вечерта под надслов „Съдебната власт е цялата власт. Кой спря реформата?“. Сред исканията са отстраняването на Сарафов от поста главен прокурор.

В становището да КС Сарафов посочва, че със Закона за изменение и допълнение на Конституцията се ограничават правомощията на прокуратурата да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове или действия в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила.

Според него „редица от извършените промени са от изключителната компетентност само на Велико народно събрание (изрично очертана от конституцията), тъй като засягат основните принципи, върху които е изградена държавата, държавното устройство и управление, системата от висши държавни институции“

„Преминати са пределите на определената от Конституцията рамка. Висшият прокурорски съвет ще бъде доминиран от членовете, избрани от парламента. На практика това ще доведе до положение, при което решенията, свързани с назначаване, атестиране и кариерно развитие на прокурорите и следователите, да се осъществяват от орган, съставен от лица, в по-голямата част външни за съдебната система“, се посочва в становището на прокуратурата до КС.

Обръща се внимание, че в двата съвета от парламентарната квота не може да бъдат избирани прокурори и следователи, което неоправдано ограничава  магистратите. Членовете на Висшия прокурорски съвет от професионалната квота ще бъдат два пъти по-малко от избраните от висшия политически и законодателен орган на страната, а това нарушава не само баланса между властите, но накърнява независимостта на прокуратурата и следствието.

„Създава се реален риск вместо да се постигне по-голяма отчетност на прокуратурата, корективът в лицето на несъдебната квота във Висшия прокурорски съвет да се превърне в инструмент за политическо влияние в съдебната власт“, пише в становището.

В него се изтъква, че част от разпоредбите в Закона за изменение и допълнение на конституцията са в противоречие с установената практика на Конституционния съд (с конкретни негови решения).

В становището се посочват възможните последици от преструктурирането на прокуратурата и отнемането на конституционни правомощия на главния прокурор, сред които да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и да сезира Конституционния съд с искания за даване на задължителни тълкувания на Конституцията с цел защита на правата и законните интереси на гражданите.

Измененията в Конституцията не само засягат основни правни принципи, но и правната сигурност и стабилност, изтъква прокуратурата.

В същото време протестът, организиран от „Правосъдие за всеки“, се обявява срещу удължения срок за обществено обсъждане на Закона за съдебната власт, което ще забави избирането на нов главен прокурор. Организаторите са срещу нереформираната Комисия за противодействие на корупцията и оставането на Борислав Сарафов на поста и.ф. главен прокурор.

„Ако не сте съгласни да живеете в политико-прокурорска държава, в която правата и свободата са само на лист хартия, елате в Деня на Конституцията, 16-ти април! Ще поискаме отстраняването от длъжност на и.ф. главен прокурор Сарафов от поста, докато текат разследванията срещу него“, посочват организаторите.

Протестиращите ще се съберат в 18.30 часа пред Съдебната палата.