В Авиомузей Бургас всички посетители могат да разгледат изложбата „Авиационни делници“, посветена на 110 години от създаването на Българската бойна авиация и 65 г. от основаването на Българското астронавтическо дружество.

Експозицията включва 20 табла с над 50 снимки на пет от водещите авиационни фотографи в България. Кадрите на капитан инж. Иван Дончев, капитан инж. Димо Вичев, лейтенант инж. Михаил Йорданов, Огнян Стефанов и о.р. подполковник инж. Николай Димов ще направят посетителите на „Авиомузей Бургас“ съпричастни към ежедневието на българските военни летци, инженери и техници.

Чрез представянето на изложбата Авиомузей Бургас изпълнява една от основните си мисии - да запознае подрастващото поколение и запази за историята ежедневната патриотична, отговорна и напрегната мисия на военнослужещите от авиацията.

Екипът на Авиомузей Бургас отправя специални благодарности на БАД – клон Пловдив, с председател създателят на идеята за изложбата и неин вдъхновител о.з. полковник д-р Светлозар Асенов.