Община Асеновград удължава услугата „Грижа в дома“. Кметът Христо Грудев сключи ново допълнително споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси“ за удължаване с 3 месеца на дейностите по проекта, т.е. до 3 септември, тази година.

Към настоящия момент общият брой на потребителите, получили услугата, е 412, а назначеният персонал за предоставяне на услугите по проекта наброява 121 души.